it/ de/ en/ pl
 
it/ de/ en/ pl
Projekt pt.: „Internacjonalizacja firmy TRĄBCZYŃSKI”
Cel wdrożenia projektu: rozwój eksportu firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań w zakresie drewna utwardzanego termomechanicznie, połączone z promocją na rynkach zagranicznych – włoskim i brytyjskim.
Efekty projektu: długookresowy i silny wzrost eksportu połączony z trwałym zwiększeniem konkurencyjności firmy TRĄBCZYŃSKI.
Wartość projektu: 908 236,92 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 627 643,40 PLN