it/ de/ en/ pl
 
it/ de/ en/ pl
Gaj Mały, dnia 17.03.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy zapytania ofertowego nr 8 z dnia 10.03.2017r.
Zespół projektowy firmy TRĄBCZYŃSKI, informuje, że za najkorzystniejszą ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia uznano ofertę złożoną dnia 15.03.2017 r. przez firmę Technologiedrewna Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 27, 32-500 Chrzanów.
Projekt pt.: „Zakup innowacyjnego centrum obróbczego oraz budowa nowej hali produkcyjnej sposobem na wdrożenie nowych i udoskonalonych usług w przedsiębiorstwie „TRĄBCZYŃSKI” Maciej Trąbczyński”.
Cel wdrożenia projektu: zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych umożliwiających wdrażanie nowych i udoskonalonych produktów, skrócenie czasu realizacji zamówień, poprawa jakości produktów w obszarze wytrzymałości i dokładności obróbki, zwiększenie efektywności produkcji.
Efekty projektu: trwała i długookresowa poprawa konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego wraz z reorganizacją produkcji.
Wartość projektu: 1 745 439,55 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 638 575,44 PLN
Projekt pt.: „Internacjonalizacja firmy TRĄBCZYŃSKI”
Cel wdrożenia projektu: rozwój eksportu firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań w zakresie drewna utwardzanego termomechanicznie, połączone z promocją na rynkach zagranicznych – włoskim i brytyjskim.
Efekty projektu: długookresowy i silny wzrost eksportu połączony z trwałym zwiększeniem konkurencyjności firmy TRĄBCZYŃSKI.
Wartość projektu: 908 236,92 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 627 643,40 PLN