de/ en/ pl
 
de/ en/ pl
Firma TRĄBCZYŃSKI Maciej Trąbczyński realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Internacjonalizacja firmy TRĄBCZYŃSKI”

Celem projektu jest rozwój eksportu firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań w zakresie drewna utwardzanego termomechanicznie w zastosowaniach schodowych i podłogowych, połączone z promocją na rynkach zagranicznych – brytyjskim i włoskim.
Planowane efekty:

Główny efekt projektu to wzrost eksportu połączony z trwałym zwiększeniem konkurencyjności firmy TRĄBCZYŃSKI.
W związku z planowanym rozwojem eksportu firma zamierza wprowadzić do oferty linię schodów i podłóg z wykorzystaniem innowacyjnej technologii drewna utwardzanego termomechanicznie oraz przeprowadzić przy tym innowacje organizacyjne i technologiczne. Wśród planowanych efektów realizacji projektu można wymienić także zwiększenie przychodów ze sprzedaży na eksport, podpisanie co najmniej 10 zagranicznych kontraktów handlowych, jak również pozyskanie nowych urządzeń (zakup środków trwałych).


Wartość projektu: 905 375,51 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 600 891,09 zł